KKK

Panenská č. p. 38

Panenská č. p. 38

Lokace:
Panenská č. p. 38

Popis objektu:
Dvoupatrový dům na úzké parcele, s dvouosým průčelím, s malými výškami pater. Uliční fasádu korunuje horizontální atika, proražená řadou na výšku obdélných otvorů. Průčelí má dvě nesymetrické okenní osy. Vstupní žulový portálek je zazděný.

Stavebně historický vývoj:
Podle archivních pramenů vznikl dům osamostatněním zadní části souseda č. p. 39 v roce 1789. Z průčelní zdi je možno usuzovat, že dům je renesančního původu.

Významné architektonické detaily:
Portál v přízemí.

Historie obyvatel domu:
Domek tvořil až do konce 18. století zadní trakt domu Soukenická č. p. 39. Doba vybudování není ze spisů patrná. Roku 1789 upadl soukenický mistr a majitel domu čp. 39 Jan Tragau do dluhů a situaci vyřešila jeho manželka Magdalena nejvyšší nabídkou v dražbě. Prostředky k tomu nepochybně získala prodejem zadního traktu domu. Oddělený kousek koupil soused z domu Široká č. p. 50 Jan Bican. Bican zřejmě domek ke svému sousednímu domu nepotřeboval, neboť po šesti letech jej prodal Františku X. Glossnerovi. Pozdější majetkoprávní spisy nebyly nalezeny. Domek byl po druhé světové válce opuštěn a zpustl.