KKK

Na ostrově č. p. 87

Na ostrově č. p. 87

Lokace:
Na ostrově č. p. 87

Popis objektu:
Přízemní objekt o třech okenních osách a vstupu s neprofilovaným žulovým ostěním v hladkém průčelí, se sedlovou střechou. Dispozice obsahuje plochostropé prostory, objekt není podsklepen.

Stavebně historický vývoj:
Dům byl postaven patrně v 1. polovině 17. století. Byl využíván jako městská brusírna, později byl v majetku měšťanů, kteří provozovali soustružnické řemeslo. Objekt byl radikálně přestavěn v roce 1880 s minimálním použitím starých zdí.

Významné architektonické detaily:
Budova je výtvarně i historicky nehodnotná.

Historie obyvatel domu:
V roce 1600 je na tomto místě zmiňován domek na ostrově pod mlýnem u obecní obročnice. Za Eggenberků se magistrát rozhodl zde znovu zřídit obecní brusírnu a Filip Halzrawek z Welsu se nabídl jako nájemce. Obec brusírnu prodala s tím, že má právo ji kdykoli koupit zpět. V roce 1817 zde byly lázně "Johannesbad" Anny Paxové, existovaly už asi dříve, jak vyplývá ze zmínek o prodejích objektů na ostrově. Před polovinou 18. století je zde připomínán brusič František Pax, kterého v roce 1750 vystřídal soustružník Josef Pax. V této rodině se objekt dědil až do roku 1818 a po krátké době, kdy se zde setkáváme jinými majiteli a kdy asi v roce 1827 vznikl obytný dům, se sem v roce 1834 vrací Václav Pax, který dům vlastnil nejméně do čtyřicátých let 19. století.