KKK

Náměstí Svornosti č. p. 8

Náměstí Svornosti č. p. 8

Lokace:
Náměstí Svornosti č. p. 8

Popis objektu:
Dvoupatrová nárožní budova na rohu náměstí a Židovské uličky, průčelí pochází ze 40. let 19. století. V přízemí se nacházejí tři oblouky loubí, fasáda hlavního průčelí je hladká. Dispozice interiéru domu je dvoutraktová, klenby z různých stavebních etap od gotiky po klasicismus. Obě patra domu jsou plochostropá. Pod středem budovy a její přední částí jsou kamenné sklepy. Zadní budova, oddělená dvorem na klesajícím terénu, je dvojtraktovou novostavbou z doby po roce 1910.

Stavebně historický vývoj:
Budova je gotického původu, o čemž svědčí její obvyklá hloubková dvoutraktová dispozice. Původní objekt byl jednopatrový. Za renesančních přestaveb v polovině 16. století bylo mj. k domu přistaveno loubí a patrně i druhé patro. Budova prošla radikální přestavbou ve 40. letech 19. století. Zadní budova byla přistavena po roce 1910. Další přestavbou dům prošel v letech 1981 - 1985. V této době byl rovněž osazen novodobým štítem.

Historie obyvatel domu:
Objekt byl jedním z prvních patricijských domů města. V roce 1510 patřil bývalému rožmberskému kancléři Mikuláši z Pelhřimova. Ten ho roku 1521 prodal obchodníku ze Salzburgu Šebestiánu Wiennarovi, který do Českého Krumlova přišel jako důlní podnikatel. Roku 1540 dům koupili němečtí důlní podnikatelé a o pět let později ho prodali Linhartu Singeršpilerovi zvanému Goldšadar, který byl prubířem zlata a zkušebním komisařem drahých kovů. V držení jeho příbuzných byl dům až do roku 1598, kdy poslední člen rodiny, prubíř zlata Tobiáš Singeršpiler, podlehl morové epidemii. Dům pak koupil rožmberský účetní úředník a pozdější důchodní písař a hejtman českokrumlovského panství Jan Nygrín ze Švorcpachu. V první polovině 17. století dům vlastnil eggenberský pokladní a pivovarský písař Adam Jan Khuller nebo Koller. K roku 1654 se váže doklad o tom, že se v domě vařilo pivo. Od následujícího roku v domě žil písař pivovaru v dnešní Černé v Pošumaví, Tobiáš František Koller. Rodině Kollerů patřil dům až do roku 1708.