KKK

Masná č. p. 138

Masná č. p. 138

Lokace:
Masná č. p. 138

Popis objektu:
Jedná se o jednopatrovou budovu se sedlovou střechou. Vznikla patrně v období pozdní gotiky. Fasáda průčelí je zdobena jednoduchým sgrafitem. Stropy přízemí tvoří valené klenby, patro je plochostropé.

Historie obyvatel domu:
Na počátku 16. století patřil dům jistému Symandlovi (Zikmundovi), potom Pemrlovi a od počátku dvacátých let 16. století řezníku Muláčkovi, který koncem dvacátých let zemřel. V roce 1531 zemřela Muláčkova vdova Dorota a dům odkázala své dceři a zeti Řehořovi, řečenému Muláček. Kromě domu vlastnil Řehoř Muláček také masný krám. Řehoř zemřel před rokem 1545 a vdova se provdala za řezníka Lukáše, který také používal příjmení Muláček. V roce 1563 Lukáš Muláček dům prodal řezníku Jiříkovi z Hlavatce, který ho o rok později přenechal krejčímu Janu Štetarovi, řečenému také Jan Behem, který zde bydlel až do roku 1574. V uvedeném roce krejčí Jan dům prodal řemenáři Kryštofu Ludvíkovi. V roce 1582 řemenář Kryštof dům prodal řezníku Bartoloměji Habenstierovi. Chybí záznamy o zániku Habenstierovy rodiny, která patrně celá vymřela při morové epidemii v roce 1598. V roce 1599 městská rada dům prodala řezníku Šebestiánu Moravci, kterého po deseti letech vystřídal Gedeon Neumann. V letech 1614 - 1622 zde žil Hans Schaub a poté se sem nastěhoval jehlář nebo špendlíkář Jindřich Schneider. Ten dům vlastnil až do roku 1651; poté zde do roku 1667 zastihujeme Antonína Antengruebera. V letech 1667 - 1750 v domě Kryštof Tak a od roku 1715 pak Havel Wurzinger provozovali tkalcovské řemeslo. Po nich dům do roku 1807 obýval švec Matyáš Schwarz a další dva roky učitel Petr Zettel. Od roku 1809 nejméně do čtyřicátých let 19. století byl dům majetkem Antonína Tragaua.