KKK

Masná č. p. 137

Masná č. p. 137

Lokace:
Masná č. p. 137

Popis objektu:
Jedná se o jednopatrovou budovu s nepozoruhodnou novodobou dispozicí. Přízemí i patro je plochostropé, pouze sklepní prostory mají klenuté stropy.

Stavebně historický vývoj:
Dům byl patrně vestavěn mezi již existující sousedy na počátku 16. století. V době klasicismu prošel radikální přestavbou, kdy dostal i novou klasicistní fasádu. Při nedávné rekonstrukci byla u domu obnovena původní renesanční fasáda.

Historie obyvatel domu:
V roce 1529 se do tohoto domu přestěhoval řezník Beneš ze sousedního domu číslo 136. Beneš zemřel roku 1534 a do poloviny čtyřicátých let 16. století držela dům i masný krám jeho vdova. Ve druhé polovině čtyřicátých let 16. století dům patřil řezníku Ambrožovi, a ten dům prodal na počátku padesátých let kloboučníku Felixovi. Po jeho smrti krátce po roce 1560 připadl dům manželce Ludmile, která se znovu provdala za kloboučníka Jiříka. Ten se staral i o Felixovy děti Zikmunda, Matouše a Marianu. V roce 1575 dům koupil řezník Jíra Šimek, kterému již patřil sousední dům Masná č. p. 136. Šimek vlastnil oba domy až do své smrti v roce 1602 (1603), kdy je podle závěti zdědil klášter klaristek v Českém Krumlově. Klášter dům č. p. 137 v roce 1604 prodal soukeníku Kašparu Preuerovi. Od roku 1624 zde bydlel řezník Matouš Zemperl, kterého v roce 1630 vystřídal tkadlec Michal Pernsteiner. Ten je jako majitel domu uváděn i v roce 1654, později zde až do roku 1683 zastihujeme dalšího tkalce, Petra Geisslera. Po něm dům získal sklenář Pavel Landgraff a v letech 1696 - 1700 tu žil knížecí osobní kočí Václav Štěpán. Až do roku 1741 se pak v domě setkáváme s ševcem Valentinem Schöblem. V letech 1741 - 1808 se zde usazovali krupaři - prvním z nich byl Jindřich Ledermüller a od roku 1766 se toto řemeslo dědilo v rodině Šimona Krenauera. Zda jej provozoval i Josef Krenauer, který v domě žil do roku 1810, dosud nevíme. Dalším vlastníkem domu byl nejméně do čtyřicátých let 19. století Josef Jungwirth.