KKK

Masná č. p. 133

Masná č. p. 133

Lokace:
Masná č. p. 133

Popis objektu:
Jedná se o dvoupatrovou budovu jednotraktové dispozice s hladkým průčelím. Přízemí je částečně zapuštěno do terénu. Levý schodišťový prostor je plochostropý, pravý, s nižší úrovní, valeně klenut z cihel. První i druhé poschodí, které je v průčelí vysazené na dřevěných krakorcích, mají obdobnou dvoutraktovou dispozici. Druhé patro je hrázděné nebo srubové. Zadní průčelí je v přízemí a částečně i v patře bývalou hradbou. V patře je z něj vysazena pavlač.

Stavebně historický vývoj:
Dům je gotického původu, existoval již před rokem 1511. Jeho původní dispozice zůstala zachována dodnes.

Historie obyvatel domu:
V roce 1511 koupil tento domek od soukeníka Michala za 57 kop grošů míšeňských krejčí Kliment. V roce 1566 zde zastihujeme ševce Wolfa Pilse, kterého o tři roky později vystřídal kožešník Tomáš Hösslinger nebo Hesslhover. V letech 1581 - 1587 patřil dům ševci Ambroži Pilsovi a dalším majitelem domu byl snad až do roku 1638 krejčí Jiří Schön. Po něm dům čtyři roky držela Juliana Freislová. Od roku 1642 se zde setkáváme se sladovníkem Pavlem Keglerem a v letech 1679 - 1715 s dvorním kožešníkem Ondřejem Potschkem. Také další vlastník domu, Václav Motz, byl kožešník. Od roku 1742 nejméně až do čtyřicátých let 19. století obýval dům rod Aiplů - Antonín a Tomáš, kteří zde žili v letech 1760 - 1802, provozovali punčochářské řemeslo.