KKK

Masná č. p. 132

Masná č. p. 132

Lokace:
Masná č. p. 132

Popis objektu:
Jedná se o dvoupatrovou budovu s hladkým průčelím. Druhé patro v rozsahu dvou levých os předstupuje. Pravé okno druhého poschodí je zkosené, gotické. Ze zadního průčelí je vysazen v druhém poschodí novodobý arkýř. V přízemí je valeně klenutý prostor s krbem a menší schodišťová síň. První a druhé patro je plochostropé. Ve druhém poschodí, jehož stěny jsou srubové, jsou liché polokruhové arkády se skosenými hranami. Zadní průčelí v přízemí i v patře je bývalá hradba ze 14. století.

Stavebně historický vývoj:
Dům je gotického původu, se zachovalou dispozicí a vysazeným hrázděným patrem.

Historie obyvatel domu:
O prvních majitelích domu dosud mnoho nevíme. Ze 16. století známe jméno Ondřeje Teiningera, po němž dům držela Anna Teiningerová a Florián Ranner. V roce 1587 se zde objevuje krejčí Zikmund Schwingnhammer a dva roky nato pak Benedikt Pehen nebo Pehna, snad švýcarský zedník. Ten v roce 1596 vyměnil svůj dům se sedlářem Matesem Schmiderem za dům č. p. 128. Později se sem přistěhoval kloboučník Kašpar Wolf, kterého v roce 1614 vystřídal sedlář Jiří Kheben. V letech 1618 - 1636 patřil dům Martinu Schisslkorbovi a po něm jej vlastnila Anna Haidelpergerová, dříve Rudnerová. V roce 1656 zde zastihujeme dvorního sedláře Ondřeje Langera, jehož syn Adalbert v domě žil až do roku 1693. Do roku 1706 tu bydlel starý císařský výrobce střeliva Ondřej Pauer či vlastně Regina Pauerová. V letech 1706 - 1713 byl dům v majetku šňůrkaře Matyáše Dorna, který se pak přestěhoval do domu č. p. 128. Dům po něm získal řezník Jáchym Streinitz a od roku 1728 jej obýval pasíř František Hochköffler. V roce 1773 se v domě setkáváme se zámečníkem Adalbertem Schmidtem, jehož rodina zde žila nejméně do čtyřicátých let 19. století.