KKK

Masná č. p. 130

Masná č. p. 130

Lokace:
Masná č. p. 130

Popis objektu:
Jedná se o jednopatrovou budovu s hladkým, půdorysně lomeným průčelím, jehož levá část v prvním patře je předsazena na žulových krakorcích. V přízemí je schodišťová síň, klenutá valeně s lunetami, vpravo plochostropý prostor. V prvním poschodí je vzadu užší síň, vpravo kuchyň s komínem. Přední větší trakt obsahuje vlevo větší místnost, předsazenou v průčelí, dodatečně předělenou příčkou s bohatě vyřezávaným stropem. Strop je podepřen průvlakem s vyřezávaným pletencem. V pravo je plochostropá místnost. Zadní průčelí je v přízemí tvořeno hradbou ze 14. století.

Stavebně historický vývoj:
Dům zde stál již v období pozdní gotiky, před rokem 1530. Z doby po jeho renesanční přestavbě se dochovala dispozice a fasáda.

Historie obyvatel domu:
Od roku 1530 patřil dům řezníku Hanselovi, kterého v roce 1573 vystřídal další řezník Václav Rieder. Později dům získal František Aneiss, z jehož rodu pocházela řada českokrumlovských malířů 17. a 18. století, pracujících i pro českokrumlovský zámek. V roce 1601 zde zastihujeme Václava Lopatku a tři roky poté Řehoře Tanzla.

V letech 1612 - 1637 byl majitelem domu Jakub Steauff a do poloviny 17. století se zde setkáváme ještě s Vilémem Zillnerem a Hansem Pachmayerem. Od roku 1654 v domě bydlel sedlář Vít Wolf a v letech 1662 - 1676 byli majiteli domu Caesar Cassal a Bartoloměj Bulla (od roku 1669), původem italští zedníci. Do roku 1700 vlastnil dům tkadlec Jan Paukner a po něm jej obýval Tomáš Postl. V letech 1733 - 1744 patřil dům Matyáši Neubauerovi. Až do roku 1824 se zde objevují řezníci - do roku 1786 Ignác Foitl, poté František a Jan Koidlové a od roku 1819 Jan Handschuh. Nejméně do čtyřicátých let 19. století byl dům majetkem Josefa Kretschmera.