KKK

Latrán č. p. 98

Latrán č. p. 98

Lokace:
Latrán č. p. 98

Popis objektu:
Jednopatrová budova ležící ve svahu má průčelí z roku 1871. Při levém nároží je zazděné okno s žulovou stuhovou šambránou a podokenní římsou. Podél zadního průčelí se táhne novodobá dřevěná pavlač. Sedlová střecha je kryta taškami.

Stavebně historický vývoj:
Přízemí budovy je patrně renesančního původu, o čemž svědčí zazděné okno, obdobné jako na sousedních stavbách Dominika Cometty z Eckthurnu. Objekt byl později prodloužen o pravou krajní osu a zvýšen o první patro. Při ulici se nachází polokruhově valeně z kamene klenutý sklep.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl před rokem 1623 obročník Karel Miletický, který jej snad dal postavit. V letech 1623 - 1638 patřil dům městské radě, od níž ho získal kovář Jiří Precht. Dalším vlastníkem domu byl v letech 1651 - 1701 podkovář Michal Ješka. V 18. a 19. století obývali dům lidé, o nichž kromě jmen nejsou dosud přesnější údaje.