KKK

Latrán č. p. 95, V jámě

Latrán č. p. 95, V jámě

Lokace:
Latrán č. p. 95, V jámě

Popis objektu:
Jednopatrové stavení s předloženou dřevěnou pavlačí za schodištěm. Je zdoben kvádrovým sgrafitem a na straně u řeky můžeme nad okny spatřit pětilistou růži.

Stavebně historický vývoj:
Budova vznikla kolem roku 1600 v souvislosti s rozšířením města o Budějovické předměstí a vybudováním hradeb. Kromě sgrafitové výzdoby je cenný jediný valeně klenutý prostor v přízemí, dodatečně předělený příčkami.

Historie obyvatel domu:
První zpráva o majiteli domu pochází až z roku 1633, kdy se zde objevuje jistý Stáský nebo Zdaska. Od roku 1643 patřil dům třem generacím rodu Weisskramerů, ale zdá se, že od roku 1703, kdy jej měl vlastnit Ondřej Weisskrammer, byl několik let prázdný. V letech 1752 - 1784 zde žil Lorenc Mašek. Poté se v domě vystřídala řada majitelů, o nichž nejsou dosud přesnější informace.