KKK

Latrán č. p. 93 a č. p. 94, V jámě

Latrán č. p. 93 a 94, V jámě 

Lokace:
Latrán č. p. 93 a č. p. 94, V jámě

Popis objektu:
Přízemní budovy venkovského charakteru jsou kryté plechem a lepenkou. Vznikly patrně v období klasicismu na místě starších budov.

Historie obyvatel domu:
Dnešní dům č. p. 93 vlastnil v první polovině 17. století Šimon Petersamb, kterého v roce 1652 vystřídal Valentin Scheiderbauer. V letech 1726 - 1728 zde žil městský lékárník František Alois Magg. O dalších majitelích domu nejsou dosud přesnější informace. Dům č. p. 94 patřil kolem poloviny 17. století Mikuláši Bischofovi a od roku 1665 Michalovi Eklovi. Dále se zde vystřídala celá řada majitelů, o kterých nejsou kromě jmen podrobnější informace.