KKK

Latrán č. p. 90, V jámě

Latrán č. p. 90, V jámě

Lokace:
Latrán č. p. 90, V jámě

Popis objektu:
Přízemní stavení stojící ve svahu má hladké novodobé průčelí. Budova je snad klasicistního původu. Ve sníženém přízemí se nalézají místnosti zčásti oválně valeně klenuté. Křídlo pochází z roku 1928.

Historie obyvatel domu:
Dům byl pravděpodobně postaven na místě někdejšího klášterního rybníka nebo nádrže na ryby; pozemek, na kterém se nachází, patřil k majetku kláštera klarisek (viz Minoritský klášter ve městě Český Krumlov). O jeho obyvatelích není dosud nic známo.