KKK

Latrán č. p. 9, Zámecké schody

Latrán č. p. 9, Zámecké schody

Lokace:
Latrán č. p. 9, Zámecké schody 

Popis objektu:
Jednopatrová budova se sgrafitovým průčelím.

Stavebně historický vývoj:
Stavba vznikla v době pozdní gotiky před rokem 1551. Renesanční přestavby v letech 1551 - 1556 a kolem roku 1572. Dnešní podoba vznikla na počátku 19. století. V přízemí je dochována síň s křížovou klenbou s hřebínky, v patře klenutá komora a místnost s valenou klenbou s pětibokými lunetami.

Významné architektonické detaily:
V přízemí je dochována část křížové klenby s hřebínky a v prvním patře renesanční okenní niky. Psaníčkové sgrafito fasády s letopočtem 1572 a značkou sgrafitáře. Fasáda restaurována roku 1989.

Historie obyvatel domu:
Ve čtyřicátých letech 16. století patřil dům provazníku Wolfgangovi, pocházejícímu z Rožmberka nad Vltavou. Od něj dům v roce 1551 koupil rožmberský dvořan Burian Litvín a nechal jej zcela přestavět.

O rok později novostavbu věnoval své manželce Marianě z Běšin. V roce 1556 ji pak prodal Melicharovi Stolinskému z Kopist, hofmistru Viléma z Rožmberka. Krátce předtím asi ovdověl, protože se v únoru 1556 v Jindřichově Hradci znovu oženil s Maruší Valovskou a Český Krumlov opustil. Melichar Stolinský zemřel asi v roce 1577 a vdova Markéta dům prodala lazebníku Ondřejovi Bischofovi. V osmdesátých letech 16. století patřil dům řemenáři Wolfu Saumerovi, který zemřel v roce 1586. Do roku 1600 se jako držitelka domu objevuje jeho vdova Kateřina, jež se patrně provdala za blíže neznámého Trumpelmüllnera. V roce 1618 se do domu na dva roky nastěhoval důchodní písař Kvirin Fischer, kterého vystřídal soukeník Mikuláš Winkler a v roce 1625 sochař Hans Reitenberger. Od roku 1707 zde žil správce knížecí spižírny Zachariáš Watzl. Dalšími majiteli domu v 18. století byli kominík Florián Alt a hostinský Martin Fuchs.