KKK

Latrán č. p. 89, V jámě

Latrán č. p. 89, V jámě 

Lokace:
Latrán č. p. 89, V jámě

Popis objektu:
Přízemní stavení stojící ve svahu má hladké novodobé průčelí a novodobou dispozici ve sníženém přízemí s trámovým stropem. Při zadním průčelí se nachází dřevěná pavlač. Dům vznikl patrně v období klasicismu na starších základech a byl novodobě přestavěn.

Historie obyvatel domu:
Dům patřil na počátku 17. století pravděpodobně Šimonu Fuchovi z Fuchýřova, který ho v roce 1627 prodal Michalu Procházkovi. Rod Procházků pak dům vlastnil až do roku 1700, kdy se sem nastěhoval Šimon Köpel. V letech 1725 - 1730 se v domě vystřídali horník Antonín a provazník Josef Pruschlové. O dalších obyvatelích nejsou dosud bližší informace.