KKK

Latrán č. p. 88, V

Latrán č. p. 88, V jámě 

Lokace:
Latrán č. p. 88, V jámě

Popis objektu:
Přízemní stavení stojící ve svahu, kryté sedlovou šindelovou střechou s polovalbou. Přízemí objektu je zděné, z kamene, první patro tvoří srub obezděný vepřovicemi. Jedná se o neslohovou stavbu řádu lidové architektury asi z počátku 17. století.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl na počátku 17. století asi Šimon Fuch z Fuchýřova, který jej v roce 1632 prodal Matouši Netolickému. Po jeho smrti dům vedla vdova Ludmila až do roku 1661, kdy ji vystřídal Baltazar Randelshoffer. V 18. a 19. století zde žila celá řada českokrumlovských obyvatel, o nichž dosud kromě jmen nemáme bližší informace.