KKK

Latrán č. p. 87

Latrán č. p. 87

Lokace:
Latrán č. p. 87

Popis objektu:
Přízemní budova s hladkým průčelím, ležící ve svahu, má trojkřídlá, dovnitř otvíraná okna. Zadní trakt tvoří dřevěná pavlač s prosklenou průčelní stěnou. Sedlová střecha je rovnoběžná s ulicí, na vrcholu levého štítu se nachází kamenná koule. V zadní části domu vpravo je terasa.

Stavebně historický vývoj:
Objekt, který v roce 1654 ještě neexistoval, vznikl snad v době baroka. Pro rok 1826 je jeho existence již doložena. V roce 1931 byl dům novodobě přestavěn, z této doby pochází zadní zděný trakt.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl od roku 1694 Michal Kaintz. O pět let později vedla domácnost Magdalena Kaintzová, provdaná Schafferová. Tomáši Schafferovi patřil dům v letech 1720 - 1775 a od tohoto roku nejméně do čtyřicátých let 19. století zde žila rodina Kitzhoferů.