KKK

Latrán č. p. 86

Latrán č. p. 86

Lokace:
Latrán č. p. 86

Popis objektu:
Dvoupatrová budova o deseti okenních osách, s průčelím členěným v  přízemí vodorovným pásováním provedeným v omítce, v patrech pak pásovými šambránami oken. V zadním průčelí kolem oken stuhové šambrány, v prvním patře je balkón s klasicistním zábradlím. Prostory přízemí i patra jsou plochostropé, sklep je valeně zaklenut.

Stavebně historický vývoj:
Budova vznikla v 50. letech minulého století. Dvorní křídlo bylo novodobě zvýšeno. Druhé patro domu bylo přistaveno v roce 1872. Budova je malé památkové hodnoty.