KKK

Latrán č. p. 85

Latrán č. p. 85

Lokace :
Latrán č. p. 85

Popis objektu:
Přízemní stavení obdélníkového půdorysu leží ve svahu. Jinak hladké průčelí je zdobeno freskou sv. Floriána s reliéfem hořícího města v klasicistním terakotovém rámu, malbou Svaté rodiny a v nice soškou Krista trpitele, pozoruhodnou památkou lidového umění.

Stavebně historický vývoj:
Objekt vznikl kolem roku 1600, nejstarší archivní zpráva o něm pochází z roku 1619. Levá, zčásti asi srubová část stavení, oddělená i ve sklepě zdí tloušťky 100 cm, je patrně mladší. Na místě starší pavlače pak byla ve 20. století postavena nová.

Významné architektonické detaily:
Zajímavé jsou omítané srubové konstrukce jedné z příček a patrně i části zadního průčelí. Sklep na pravé straně je polokruhově valeně klenut.

Historie obyvatel domu:
První známou majitelkou domu byla od roku 1652 Zuzana Bischofová, stará zámecká pradlena, nebo její jmenovkyně. Jeden z jejích potomků, Josef, který zde žil v letech 1694 - 1736, byl hrnčíř. Rodině Bischofů patřil dům až do roku 1775, kdy se sem nastěhoval Antonín Kirchsdorfer.