KKK

Latrán č. p. 79

Latrán č. p. 79

Lokace:
Latrán č. p. 79

Popis objektu:
Jednopatrový nárožní dům s vestavěným podkrovím. Kolem oken jsou šambrány a nadokenní římsy. Budova je mezi patry horizontálně členěna profilovanou římsou. Na straně k č. p. 76 jsou ve střeše dva novodobé vikýře. Dům pochází z konce 19. století.