KKK

Latrán č. p. 78

Latrán č. p. 78

Lokace:
Latrán č. p. 78

 

 


Popis objektu:

Tento rozsáhlý objekt, k jehož patrové hlavní budově, kryté sedlovou střechou, se připojuje příčné křídlo s průjezdem, původně přiléhal k Latránské bráně (viz Historie bran a opevnění města Český Krumlov).

Stavebně historický vývoj:
Parcela, na níž se objekt nachází, vznikla v pozdním středověku a původně ležela mimo obvod staré zástavby. Ke zvětšení opevnění Latránu došlo snad již ve 14. století. Vnější obvod domu byl hradbou, ve výši patra býval patrně obranný ochoz. Také sklepy mají středověký charakter. Základní objem domu je asi renesančního původu, pod omítkou na fasádě se zachovala sgrafita. K přestavbě došlo po roce 1764. Měla neobyčejně náročnou podobu, jak v interiérech, tak úpravou fasád. Objekt po ní nabyl charakteru městského rokokového paláce a sloužil patrně společenským účelům. Je pravděpodobně dílem architekta působícího ve schwarzenberském okruhu. Koncový trakt při klášteře klarisek vznikl nejpozději v pozdním baroku. Křídlo uzavírající dvůr je patrně výsledkem přestavby staršího objektu podle projektu z roku 1799. Jeho střecha byla dodatečně upravena do současné podoby.

Významné architektonické detaily:
Dům č. p. 78 je jednou z nejpozoruhodnějších budov svého druhu ve městě. Dochovala se řada dobových detailů (dveřní ostění, dveře, kování). Prostory přízemí jsou klenuty oválně valenými klenbami s troj- nebo pětibokými výsečemi. První patro je přístupné monumentálním schodištěm. Sklepy jsou klenuty z kamene. Výsečová klenba jednoho z prostorů spočívá na nesymetricky umístěném středním pilířku.

Historie obyvatel domu:
V roce 1653 vdova Juliána Wunderová dům prodala knížecímu vrchnímu myslivci Janovi Jiřímu Kochovi za 335 kop grošů míšeňských. Od roku 1661 zde zastihujeme knížecího služebníka Kašpara Kunkela,  který měl na starosti zámeckou kuchyni. Jeho syn, městský primátor Florián Kunkel, dům držel v letech 1694 - 1710. V roce 1739 se sem nastěhoval knížecí písař Jan Lang. Od roku 1764 do počátku 20. století dům držel známý krumlovský patricijský rod Pinskerů. Roku 1799 se budova rozšířila o křídlo směrem k domu č. p. 77. V roce 1819 byl dům označen jako právovárečný. V době mezi roky 1848-1852 byla zbořena vnější latránská brána, která přiléhala k domu č. p. 78.