KKK

Latrán č. p. 74

Latrán č. p. 74

Lokace:
Latrán č. p. 74

Popis objektu:
Jednopatrový dům s oválně klenutým vjezdem, štukovými šambránami oken a štítem s proláklými náběhy a tympanonem.

Stavebně historický vývoj:
Jednopatrová budova pozdně gotického původu byla přistavěna již ve středověku k hradbě. Z té doby je pouze částečně zachováno zdivo. V době renesance byly provedeny větší úpravy, další změny na počátku 18. století. V přízemí se nachází valeně klenutá síň, severní zeď je bývalou latránskou hradbou, její síla je 130 cm.

Významné architektonické detaily:
Štít s proláklými náběhy a tympanonem.

Historie obyvatel domu:
Po polovině 16. století patřil dům Matouši Mitašovi nebo Milařovi. Od roku 1590 zde žil rožmberský jezdec Eliáš Waller a po něm patrně jeho vdova Ludmila. V roce 1646 v domě zastihujeme sladovníka Benedikta Bicku, jehož vystřídalo několik krejčích. V roce 1781 se majiteli domu stali provazníci Wolfové, kterým dům patřil až do roku 1833.