KKK

Latrán č. p. 73

Lokace:
Latrán č. p. 73

Popis objektu:
Novodobě upravený dvoupatrový dům s břizolitovým průčelím.

Stavebně historický vývoj:
Budova je původně pozdně gotického původu (před r. 1500). Dvoupatrový dům byl postaven v roce 1934. Vpravo ve dvoře přiléhá k zachované hradbě městského opevnění jednopatrový dům, jehož přízemí je valeně sklenuto. V jeho průčelí je druhotně osazený portálek s přetínanými konsolkami.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl ve čtyřicátých letech 16. století rožmberský úředník Adam Sudek z Dlouhé.  V majetku jeho rodu zůstal dům až do roku 1588, kdy jej získal další rožmberský úředník, Jan Vamberský z Rohatce. V roce 1592 koupil dům za 605 kop grošů míšeňských Vilém z Rožmberka a poté připadl jeho bratru Petru Vokovi z Rožmberka. Ten jej v roce 1593 daroval svému písaří Šimonu Netolickému, jenž zde žil až do roku 1603. Po něm se v domě usadila rodina kováře Hanse Erla, která tu bydlela až do roku 1633. Kováře vystřídal švec Hans Gerger nebo Jörger. Od roku 1680 žil v domě řezník Ondřej Venuš a na konci 17. století dvorní polír Jan Canevale a tesařský mistr Daniel. V 18. století zde zastihujeme správce kláštera klarisek Martina Langa či punčocháře Josefa Torkowitzera.