KKK

Latrán č. p. 7, Zámecké schody

Latrán č. p. 7, Zámecké schody

Lokace:
Latrán č. p. 7, Zámecké schody

Popis objektu:
Jednopatrová budova s průčelím z konce minulého století. V přízemí trojtraktová hloubková dispozice se střední chodbou klenutou segmentovou klenbou obdobně jako levý prostor. V pravo při průčelí jedno pole křížové hřebínkové klenby, za ním valená klenba. Zadní prostor vlevo je zaklenut obdobně. První patro je plochostropé, dispozice klasicistní.

Stavebně historický vývoj:
Budova v dnešní podobě je renesančního původu. Přestavby proběhly v období klasicismu (v 1. polovině 19. století).

Historie obyvatel domu:
První zmínka o tomto domě se vztahuje k roku 1579. Jeho historie však začíná mnohem dříve. Ve změti jmen majitelů domů na Zámeckých schodech z počátku 16. století není orientace zcela jednoznačná. Zdá se, že prvním majitelem domu by mohl být od přelomu století až do třicátých let 16. století sedlář Jakeš. V roce 1579 prodal Šimon Rynší dům soukeníku Kašparu Ortnerovi. V roce 1590 se stal majitelem domu soukeník Martin Stolz, který ho splácel do roku 1607 dětem jednoho z bývalých držitelů, Voršile a Barboře Ortnerovým. Od roku 1638 patřil dům soukeníkovi Jakubu Vlčků (Vlčkovi), jehož v roce 1679 vystřídal knížecí kancelista David Masko. Po něm dům v roce 1686 převzala Barbora Masková, později provdaná Pirknerová. V roce 1698 je zde zmiňován eggenberský mincmistr Matyáš Streintz. Po několika dalších dosud blíže neznámých vlastnících se zde v roce 1787 krátce objevuje rukavičkář Josef Weyer a ještě v témže roce se do domu nastěhoval řezník Řehoř Weiss. V letech 1790 - 1819 patřil dům punčocháři Janu Zaunerovi, po něm následovali Jan a Josefa Koláčkovi a od roku 1830 Adalbert Watzl.