KKK

Latrán č. p. 51, Klášterní

Latrán č. p. 51, Klášterní

Lokace:
Latrán č. p. 51, Klášterní ul.

Popis objektu:
Dům č. p. 51 je drobné jednopatrové stavení s průčelím z roku 1910.

Stavebně historický vývoj:
Budova vznikla v období pozdní gotiky, avšak v roce 1910 byla radikálně přestavěna do dnešní podoby.

Významné architektonické detaily:
Architektonicky ani památkově tento objekt nemá velkou hodnotu. Výjimkou je zadní trakt přízemí s oválně valenou klenbou.

Historie obyvatel domu:
Dům patřil v roce 1553 Jankovi Malému, po němž ho převzal jeho syn Vaněk (Václav). Po Vaňkově smrti v roce 1571 dům zdědila jeho těhotná manželka Dorota se synem Matějem. Dorota se později provdala za Jiřího Cikána a po jeho smrti v roce 1575 za krejčího Hynka (Jindřicha) Housku. Přestěhovala se do jeho domu Latrán č. p. 42 a dům č. p. 51 prodala sladovníku Petrovi Korbelovi, od něhož jej v roce 1588 koupil kočí Matouš Ház, pocházející z Čáslavi, který zde bydlel až do roku 1609. V tomto roce v domě zastihujeme tkalce Tomáše Wösse, jehož po třech letech vystřídal Štefan Eyschel. Od roku 1624 se zde setkáváme s dalším tkalcem, snad příbuzným Tomáše Wösse, který se psal Ondřej Wess. V roce 1630 se do domu nastěhoval zahradník Hans Hartman, po jehož smrti vedla domácnost snad až do roku 1668 vdova Anna. Od roku 1687 patřil dům eggenberskému herci Janu Valentinu Petzoldovi, zvanému Kilián Brustfleck podle komické postavy, kterou často ztělesňoval. V letech 1725 - 1745 zde bydlel tkadlec František Hochetschläger, jehož rodina dům vlastnila až do roku 1758, kdy se tu objevuje krejčí Benedikt Široký. V majetku rodu Širokých dům zůstal až do roku 1841.