KKK

Latrán č. p. 5, Zámecké schody

Latrán č. p. 5, Zámecké schody

Lokace:
Latrán č. p. 5, Zámecké schody

Popis objektu:
Nárožní dvoupatrový dům, s prvním patrem předsazeným na kamenných konsolách, nároží s omítkovým kvádrováním.

Stavebně historický vývoj:
Dům vznikl v době gotiky, později byl renesančně přestavěn. Další úpravy byly provedeny v období klasicismu. První poschodí předsunuto do ulice na krakorcích. Část přízemí je sklenuta valeně s lunetami, také v prvním patře lze nalézt podobnou klenbu.

Významné architektonické detaily:
V prvním patře se nachází prostor valeně sklenutý, s lunetami.

Historie obyvatel domu:
Dům vznikl pravděpodobně před rokem 1500, první známou majitelkou byla Kateřina Halačková, již v roce 1528 vystřídal Ondřej Mečíř. Po čtyřech letech se do domu nastěhoval soukeník Prokeš. Před rokem 1554 se zde objevuje Ondřej Nyndrtom a po něm truhlář Jiří. Zámečníka Hanse Getticha následoval v roce 1589 účetní Martin Gallus. Od roku 1643 dům patřil puškaři Václavu Pacovskému, po němž jej zdědil Josef Feuchtel, písař pivovaru ve Schwarzbachu, dnešní Černé v Pošumaví. V roce 1747 zde pak najdeme punčocháře Oldřicha Kleera.