KKK

Latrán č. p. 47, Klášterní

Latrán č. p. 47, Klášterní

Lokace:
Latrán č. p. 47, Klášterní ul.

Popis objektu:
Dvoupatrová nárožní budova s průčelím ze čtvrté čtvrtiny 19. století. Ve střední části průčelí na boční straně je zachován fragment renesančního štítu se svislými sloupky. Střecha je zakryta atikou.

Stavebně historický vývoj:
Budova je pozdně gotického původu, což dokládají zachované sklepy s přetínanými portálky. Byla přestavěna v době renesance, o čemž svědčí fragment atiky a sgrafitová výzdoba. Další přestavba pak proběhla v roce 1885.

Významné architektonické detaily:
Poslední novodobá přestavba objekt znehodnotila. Cenné jsou ale zachované gotické sklepy.

Historie obyvatel domu:
Prvním písemně doloženým majitelem domu byl na přelomu 15. a 16. století Matěj Krychník. V roce 1514 od něj dům koupil cihlář Honza. Po jeho smrti koncem dvacátých let 16. století se vdova Dorota provdala za kováře Šimona, jemuž se dům patrně nehodil k provozování řemesla, a proto ho roku 1529 vyměnil se Šimkem Bubnem za dům Latrán č. p. 69. Buben zemřel roku 1537 a dům odkázal manželce a synovi. Ve čtyřicátých a padesátých letech 16. století patřil dům sladovníku Symandlovi (Zikmundovi), kterého vystřídal sladovník Valentin, řečený Falta. Dalším majitelem domu se v sedmdesátých letech 16. století stal zedník Honza Gosch nebo Koš, jenž do Českého Krumlova přišel z Vimperka. Tento zedník v roce 1583 zbudoval kryptu v Kostele sv. Víta ve městě Český Krumlov, do níž byly uloženy tělesné pozůstatky třetí manželky Viléma z Rožmberka Anny Marie Bádenské a v roce 1592 i tělo Viléma z Rožmberka. Rodina Košova syna Baltazara žila v domě až do roku 1628. Od roku 1630 zde bydlel městský písař Tomáš Freyss, po jehož smrti dům až do roku 1638 spravovala vdova Juliana. Vystřídal ji sedlář Hans Schambach, kterému dům patřil do roku 1654. Od roku 1697 až do poloviny 19. století zde zastihujeme rodinu Altů, v níž se dědilo kominické řemeslo.