KKK

Latrán č. p. 45, Klášterní

Latrán č. p. 45, Klášterní

Lokace:
Latrán č. p. 45, Klášterní ul.

Popis objektu:
Dvoupatrová budova s neorenesančním průčelím z roku 1892 byla v roce 1932 v zadní části doplněna arkýři a příčkami.

Stavebně historický vývoj:
Jádro domu je pozdně gotického původu. Z této doby se zachoval sklep a je, kromě bočních zdí a pravděpodobně zčásti i průčelí, jediným zbytkem historické budovy. Dům byl totiž po požáru v roce 1891 přestavěn. Dalších změn pak doznal v roce 1932.

Významné architektonické detaily:
Pozoruhodný je pozdně gotický sklep, klenutý valeně s výsečemi na střední kamenný sloupek.

Historie obyvatel domu:
Na počátku 16. století zde bydlel Michal Rabas, kterému patřila také velká sýpka na Novém Městě, později přestavěná na obytný dům Latrán č. p. 33. Rabasův dům koupil v roce 1516 krejčí Toman, jehož zde zastihujeme do roku 1535. Po něm v domě bydlel krejčí Urban, který ho v roce 1570 prodal rožmberskému trubači Řehoři Schamperovi. Trubač Řehoř dům zcela zaplatil v roce 1586, což potvrdila vdova po krejčím Urbanovi Voršila. Schamper zemřel v roce 1601 a zanechal po sobě vdovu Salomenu. V roce 1602 prodala městská rada tento dům zlatníku Vilémovi Šlechtovi. Po něm se v roce 1625 do domu nastěhoval bradýř Václav Koperger, od něhož jej roku 1634 získal Martin Pirger. V letech 1644 - 1676 se v domě pěstovalo pekařské řemeslo - žil zde pekař Martin Habert a Albrecht Kore nebo Karre, který své zboží dodával i do českokrumlovského zámku. Od roku 1704 patřil dům Janu Pelderlovi a po něm do roku 1736 tkalci Josefu Grillovi. V letech 1763 - 1785 je jako majitelka domu uváděna parukářka a obchodnice Veronika Thomanová. Vystřídla ji obchodník Zikmund Kobinger, jehož rodina zde bydlela nejméně do čtyřicátých let 19. století.