KKK

Latrán č. p. 30, Nové město

Latrán č. p. 30, Nové město

Lokace:
Latrán č. p. 30, Dobrkovická ul.

Popis objektu:
Jednopatrové stavení s hladkým průčelím, v přízemí s místnostmi klenutými v několika etapách. V prvním patře je pak jen jediný klenutý prostor. Budova není podsklepena.

Stavebně historický vývoj:
Objekt vznikl v době renesance přistavěním k ohradní zdi kláštera. Budova byla upravena v období klasicismu, tehdy bylo rozšířeno severní křídlo.

Významné architektonické detaily:
Hodnotné jsou především klenuté prostory. Nejstarší klenby jsou patrně pozdně renesanční.

Historie obyvatel domu:
Od počátku čtyřicátých let 16. století patřil dům maštalíři (panskému podkonímu) Havlovi, který zemřel roku 1566. V domě pak zůstala vdova Voršila s odrostlými dětmi Matějem, Vaňkem, Vavřincem, Kryštofem, Matyášem, Kristinou, Marianou a Alžbětou. Vdova Voršila se později provdala za mlynáře Pavla a po krátké době, kdy dům vlastnil Jan Ledenický a Zikmund Schwingenhamer, ho získali poslední Rožmberkové. V roce 1593 dal Petr Vok z Rožmberka tento tzv. Havlovický dům Dorotě Reisové náhradou za její dům, který nechal zbourat na místě budoucí zbrojnice. Dorota zde žila až do roku 1609, kdy dům prodala Marku Riessovi. V soupisu domů z roku 1654 je dům veden jako prázdný. Od roku 1686 zde žil soukeník Hans Weigl. V letech 1758 - 1761 v domě zastihujeme sochaře Josefa Muka, jehož vystřídal kuchař František Hirschberger. Od roku 1798 až do poloviny 19. století patřil dům rodině Šťovíčků.