KKK

Latrán č. p. 3

Latrán č. p. 3

Lokace:
Latrán č. p. 3

Popis objektu:
Zachovalá dvoupatrová budova.

Stavebně historický vývoj:
Původní objekt zřejmě pozdně gotický. Dvoupatrová budova postavena do dnešní podoby roku 1876. Ve sklepě se sice nacházejí zbytky staršího objektu, avšak bez většího významu.

Historie obyvatel domu:
O obyvatelích domu v 16. století není mnoho známo, určitou dobu však byl ve vlastnictví Rožmberků. V roce 1565 jej Kateřina Brunšvická, manželka Viléma z Rožmberka, darovala krejčímu Hansi Khelberovi. Ani pro první polovinu 17. století dosud nemáme přesnější údaje o jeho majitelích. Od roku 1689 zde žil kloboučník Matyáš Anderst. Stejnému řemeslu se věnovali i další vlastníci domu v 18. století. V roce 1800 se do domu nastěhoval Pavel Räuschl, obchodník s ovocem. Po osmi letech ho nakrátko vystřídal kožešník Antonín Schmutz, kterému od roku 1806 patřil sousední dům Latrán č. p. 4.