KKK

Latrán č. p. 29, Nové město

Latrán č. p. 29, Nové město

Lokace:
Latrán č. p. 29, Nové město

Popis objektu:
Jednopatrové stavení s nečleněným průčelím. Nároží je ve spodní části vyklenuto do niky. Jednou stranou objekt přiléhá k terase, na které se nachází klášterní zahrada.

Stavebně historický vývoj:
Původní budova vznikla v období pozdní gotiky, byla však přestavěna v klasicistním stylu, snad s použitím starších zdí. V nedávné době byla opravena.

Významné architektonické detaily:
Budova je architektonicky nepozoruhodná, má malou památkovou hodnotu.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem tohoto domu byl na počátku 16. století mydlář Wolf, který ho ve své závěti z roku 1538 odkázal manželce. Od ní ho v padesátých letech 16. století koupil soukeník Prokeš, po němž jej zdědila jeho dcera Anna, zvaná Bohnuška, mydlářka. Roku 1581 se do domu nastěhoval Šimon Ryneš, který ho koncem 80. let 16. století prodal Rožmberkům. V roce 1593 dal Petr Vok z Rožmberka tento dům pradleně Aničce Malé jako náhradu za její dům, který musel ustoupit nové rožmberské zbrojnici. Anička Malá zde žila až do své smrti v roce 1602. V roce 1639 se do domu nastěhoval soukeník Jiří Miess a o deset let později se zde setkáváme s krejčím Matyášem Prokším. V letech 1690 - 1710 patřil dům osobnímu krejčímu Jana Kristiána I. z Eggenberku Matesovi Probschemu. Od roku 1730 až do počátku 19. století zde působilo několik hřebíkářů.