KKK

Latrán č. p. 23, Nové město

Latrán č. p. 23, Nové město

Lokace:
Latrán č. p. 23, Nové město

Popis objektu:
Jednopatrová budova s hladkým průčelím a pološtítem. V přízemí vlevo se nachází rozsáhlá schodišťová síň se síťovou klenbou, vlevo ústící úzkou valeně klenutou chodbou do dvora, vpravo je obdobně klenutý prostor s výsečemi. Dvorní průčelí má dřevěný pološtít. Ve dvoře vpravo se nachází nepozoruhodné úzké křídlo.

Stavebně historický vývoj:
Budova je gotického původu, přestavěná v renesanci, v poslední čtvrtině 16. století. (viz Archeologické výzkumy ve městě Český Krumlov) Dispozice prvního patra byla upravena novodobě. Úprava fasády pochází ze 2. poloviny 18. století. Dvorní křídlo je pravděpodobně klasicistního původu a v roce 1863 bylo zvýšeno o první patro. V nedávné době byl objekt rekonstruován.

Významné architektonické detaily:
Hodnotné jsou především klenuté prostory přízemí, z nichž síň s bohatou hřebínkovou klenbou je jednou z nejpozoruhodnějších ve městě.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl jistý Šurer, jehož v roce 1546 vystřídal tkadlec Vít. Od roku 1575 zde zastihujeme vrátného Linharta. V roce 1640 dům získal dvorní řezník Bartoloměj Streintz. V soupisu domů z roku 1654 je však uváděn jako prázdný. Od roku 1658 zde žil adjunkt knížecí účtárny Jan Jiří Ekstein, který dům náhle opustil v roce 1664. Poté se sem vrací řeznický rod Streintzů a drží dům až do roku 1706. V tomto roce se do domu nastěhoval knížecí podobročník (níže postavený správce sýpky) Jindřich Dröschel. Od roku 1726 se tu pěstovalo řemenářské řemeslo. V této době patřil dům Josefu Schwederovi a od roku 1739 pak dalšímu řemenáři Antonínu Nussbaumovi, jehož rodina zde bydlela až do poloviny 19. století.