KKK

Latrán č. p. 10, Zámecké schody

Latrán č. p. 10, Zámecké schody

Lokace:
Latrán č. p. 10, Zámecké schody

Popis objektu:
Jednopatrová budova s novodobě upraveným průčelím.

Stavebně historický vývoj:
Budova pozdně gotického původu, upravena barokně a v 19. století. Přízemí tvoří valeně klenutý prostor, první patro místnost s renesančním vyřezávaným stropem.

Významné architektonické detaily:
V prvním patře dochován renesanční vyřezávaný strop, jehož průvlak je zdoben pletencovým motivem.

Historie obyvatel domu:
Na počátku 16. století v tomto domě s velkou pravděpodobností bydlel krejčí Jiří. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 16. století zde bydlel blíže neznámý mečíř Filip. V roce 1585 prodala jeho vdova Anna dům Dorotě, vdově po lazebníku Wolfu Eisenfeindovi, s nímž předtím bydlela v Dlouhé č. p. 98. Po Dorotině smrti v roce 1586 koupil dům švec Petr Celt, narozený v domě v Horní č. p. 150. V letech 1599 - 1616 patřil dům Ondřeji Battorymu, který byl také majitelem domu Latrán č. p. 15. Až do roku 1647 pak dům vlastnil krejčí Ambrož Lorenc. Také další obyvatelé domu se věnovali krejčovskému řemeslu - od roku 1663 snad až do roku 1780 zde působil rod krejčích Weberů.