KKK

Kostelní č. p. 167

Kostelní č. p. 167

Lokace:
Kostelní č. p. 167

Popis objektu:
Jedná se o jednopatrovou budovu o dvou osách, s hlavním průčelím dvouosým a hladkou fasádou. V přízemí se nachází žulový portálek se skosenou hranou. V prvním poschodí mezi okny je umístěn malovaný erb s rožmberskou růží. V přízemí se nachází síň se schodištěm, vpravo jsou plochostropé místnosti. V zadním traktu se nachází dvě valeně klenuté prostory. Ostatní prostory v domě jsou plochostropé. Ve sklepě je druhotně osazený sedlový portálek.

Stavebně historický vývoj:
Původ domu je patně v období gotiky, kdy byl dům přistaven k hradbě opevnění, která je dodnes zachována v přízemí. Další úprava domu proběhla v renesanci. Z dalších stavebních zásahů byl nejrazantnější v roce 1960, kdy byla z hlediska památkové hodnoty objektu zdevastována velká část do té doby zachovalých historických detailů.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým obyvatelem domu byl kožešník Ondrášek, který se zde objevuje od roku 1500 do konce dvacátých let 16. století. Krátce potom zde žil pekař Lukeš, který dům v roce 1532 prodal ševci Partlovi. V roce 1581 krejčí Pitner prodal dům Bartoloměji Habenstierovi. V devadesátých letech 16. století koupil dům Jan Puffer, který zde žil s manželkou Marianou do roku 1610, kdy se do domu nastěhoval Leonard Riegl. Od roku 1660 patřil dům papírníku Hansi Pühlerovi, jehož vystřídal Matyáš Waschenpelz. Od roku 1681 zde papírnické řemeslo provozoval Matyáš Pascher. Po něm dům obýval krejčí Jan Reutter a od roku 1694 pak cihlář Jan Pott. V letech 1703 - 1733 zde zastihujeme knížecího kancelistu Jana Petra Muscherla a po další tři roky dům vlastnil papírník Řehoř Forko. Od roku 1736 až do roku 1787 byli majiteli domu puškaři Ondřej a Bartoloměj Schmidtové.