KKK

Kostelní č. p. 166

Kostelní č. p. 166

Lokace:
Kostelní č. p. 166

Popis objektu:
Dvouosý jednopatrový domek s trojúhelným štítem, s nečleněným průčelím a obdélným kamenným štukovým portálem. Vysokému přízemí se vstupní síní je vloženo v zadní části mezipatro, kde je suterén s jedním klenutým prostorem, jehož zadní průčelí je tvořeno hradbou. Všechny ostatní místnosti mají ploché stropy.

Stavebně historický vývoj:
Dům se objevuje v zápisech městských knih poměrně pozdě, až roku 1532. Dům, jako všechny sousední domy v bloku, vznikl ve středověku přistavěním k hlavní městské hradbě, která pochází ze 13. století. Hradba dodnes existuje v přízemí domu. Z původního domu se zachovalo obvodové zdivo přízemí a dvoutrakt s klenutým prostorem v zadní části. Zbývající části domu byly radikálně přestavěny v renesanci a klasicismu v sedmdesátých letech 18. století, kdy vzniklo nové vnitřní dělení. Toto dělení bylo doplněno v padesátých letech 20. století příčkami příslušenství.

Historie obyvatel domu:
Od roku 1532 patřil dům jistému Paytlovi, kterého v roce 1566 vystřídal Kryštof Neustetter. Po něm dům v roce 1615 převzal syn Kryštof, který zde žil do roku 1625. Od tohoto roku byl majitelem domu kramář Urban Turban, jenž se v roce 1636 přestěhoval do domu číslo 69 v Kájovské ulici. Dům číslo 166 získal sladovník Řehoř Schmelzer a obýval ho až do roku 1658. Dalším vlastníkem domu byl truhlář Jiří Gartl a od roku 1689 pak šňůrkař Jan Jiří Lützenburger. Jeho rodina zde bydlela až do roku 1744, kdy se v domě objevuje krejčí Jan Stifter. Také jeho syn Šimon, který dům držel v letech 1777 - 1784, byl krejčí. Až do roku 1829 pak dům patřil ševci Janu Jiřímu Hirnschrottovi, jehož rodina zde žila nejméně do čtyřicátých let 19. století.