KKK

Kostelní č. p. 165

Kostelní č. p. 165

Lokace:
Kostelní č. p. 165

Popis objektu:
Jedná se o jednopatrový dům postavený v jednom z ústupků lomené uliční fronty Kostelní ulice. Průčelí domu je hladké, rozčleněné symetricky do čtyř okenních os, zakončené pološtítem. V přízemí se nachází kamenný portálek se skosenou hrannou. Při zadním průčelí domu je terasa v přízemí a pavlač s dřevěným zábradlím v druhém poschodí směrem nad řeku. V domě je podkrovní druhé poschodí. V přízemí domu se nachází u vstupu valeně klenutá síň s lunetami, obdobně, avšak bez lunet, je zaklenutý sousední zadní prostor, přiléhající k zadnímu průčelí, které je hradbou o síle 170 cm. Všechny místnosti v obou patrech jsou plochostropé.

Stavebně historický vývoj:
Budova pochází patrně z období gotiky.Vznikla přistavěním k hradbě, která zůstala zachována v přízemí. Z dalších stavebních zásahů je znatelná klasicistní přestavba, při níž vznikly klenuté prostory v přízemí. Podkroví vzniklo v roce 1936 společně s novým krovem. V roce 1960 v domě proběhla rekonstrukce, která dokonala na kulturní památce dílo zkázy, neboť byly odstraněny i zbývající původní konstrukce a prvky. Další rekonstrukce domu do jeho dnešní podoby byla provedena v letech 1994 - 1996.

Významné architektonické detaily:
V městském panoramatu se uplatňuje pohled na zadní průčelí objektu s pavlačemi

Historie obyvatel domu:
Tento dům, který je označován jako "pod školou", patřil na počátku 16. století manželům Polákovým. Vdova Anna jej v roce 1517 prodala soukeníku Ambrožovi. V roce 1518 je majitelem domu Jakub Kempsecar, po jehož smrti v polovině 50. let 16. století dům přechází zřejmě sňatkem vdovy po Jakubovi na soukeníka Šebestiána Freismuta. Jeho syn dům v roce 1580 prodal malíři karet Jeremiášovi Letterovi. Manželé Lotterovi zde bydleli až do Jeremiášovi smrti v roce 1611. Také další vlastník domu, Petr Turner, kterého zde zastihujeme do roku 1624, byl malířem karet. Vystřídal ho Valentin Houska, po němž dům převzala Marie Anna Housková. Před rokem 1659 jej získal Jan Nigrin a poté zde zastihujeme papírníka Egida Hilberta. Veronika Hilbertová je jako majitelka domu označována do roku 1671, kdy se sem nastěhoval švec Bernard Bolss. V letech 1686 - 1798 v domě Kryštof Hart a Ignác Wolf provozovali provaznické řemeslo. Od roku 1798 zde bydlel zedník Jan Pritsch a od roku 1802 nejméně do čtyřicátých let 19. století pak František Gründer.