KKK

Kostelní č. p. 161

Kostelní č. p. 161

Lokace:
Kostelní č. p. 161

Popis objektu:
Hlavní průčelí o jedné okenní ose umístěné v risalitu, který se v přízemí kónicky rozšiřuje s polovalbou. V bočním průčelí odkryté gotické okenní oblouky. Raně renesanční zadní průčelí je horní částí vysokého risalitu, původně bašty. Dispozice budovy zcela nepozoruhodná, obsahuje plochostropé prostory. Sklepy nejsou přístupné.

Stavebně historický vývoj:
Objekt gotického původu, bývalá kaple, byl zbudován v místě městského opevnění. To se zachovalo ještě v zadním průčelí budovy. Stalo se tak v době vlády Petra I. z Rožmberka. Roku 1544 prošla budova rekonstrukcí. V té době nabyl dům své dnešní vnější podoby. Roku 1623 byla kaple podle archivních zpráv stavebně zlepšena, vznikl patrně dnešní krov. V roce 1784 po zrušení kaple byl dosud jednotný prostor předělen stropy a vyniklo tak patro, kde byly zřízeny byty. Koncem 19. století bylo do dnešní podoby přeřešeno severní průčelí.

Významné architektonické detaily:
Gotický portál v přízemí, odkrytá gotická okna v bočním průčelí.

Historie obyvatel domu:
Z písemných pramenů se dovídáme, že Petr z Rožmberka, který zemřel roku 1347, založil kapli sv. Václava. Tato kaple byla ve 14. století záhy přesvěcena na kapli sv. Jeronýma a byla určena pro německé obyvatele Českého Krumlova - kázání držel německý kněz, o němž je první zpráva z roku 1375. Roku 1617 měli kapli dostat ke svým pobožnostem českokrumlovští utrakvisté, ale rektor jezuitské koleje tento záměr zmařil, i když kaple již byla vybílena a vyzdobena. Po bělohorské porážce byla zchátralá kaple v roce 1624 věnována německému bratrstvu Nanebevzetí P. Marie, které ji opět zvelebilo. Roku 1784 bylo bratrstvo zrušeno císařem Josefem II. a s ním přestala svému účelu sloužit i kaple. O dva roky později ji v dražbě za 260 zlatých koupil knížecí stavební ředitel Antonín Reising von Reisinger a přestavěl ji na obytný dům. Roku 1819 jej zdědila jeho dcera Eufrosina, provdaná Ebenhöchová. Roku 1858 dům prodal hospodářský správce vyšebrodských řádových panství František Spatný českokrumlovskému magistrátu pro umístění chlapecké a dívčí pracovní školy. Později zde byla německá hudební škola a od roku 1947 česká hudební škola.