KKK

Kájovská č. p. 57, č. p. 59

Kájovská č. p. 57, 59

Lokace:
Kájovská č. p. 57, č. p. 59

Popis objektu:
Přízemní budova s novodobým průčelím. Přízemní část nad úrovní vozovky obsahuje plochostropé, zcela nepozoruhodné prostory. Historický význam mají sklepy nad spodní úrovní říčního pobřeží. Zatímco západní menší prostor má nedokonalou křížovou klenbu, snad klasicistního původu, sousední prostor je klenut v přední části valenou klenbou z cihel a střední část kamennou valenou klenbou s oválnými čely. Zadní část sklepního prostoru je obdobně klenuta. Střední úsek zčásti a zadní zcela zabíhají pod vozovku.

Stavebně historický vývoj:
Kamenné sklepy pod domy č. p. 57 a č. p. 59, situované pod vozovkou, jsou pozůstatky středověkého kamenného mostu, který jako součást městského opevnění byl předložen patrně padacímu mostu vnější brány opevnění a zprostředkoval snad přechod přes rameno Vltavy. Obě budovy jsou novodobého původu. Podle katastrální mapy z roku 1826, neexistovalo zde žádné stavení. Později vznikly tři objekty, které byly v roce 1862 strženy, aby nepřekážely v ustoupené uliční čáře přízemní novostavbě, která byla v roce 1868 rozdělena na dva samostatné objekty. Severní z nich byl současně zvýšen o patro.

Historie obyvatel domu:
V domku u Kájovského mostu bydlívali asi od roku 1612 vrátní, později zde byl byt obecního policajta.