KKK

Dlouhá č. p. 94

Dlouhá č. p. 94 

Lokace:
Dlouhá č. p. 94

Popis objektu:
Jednopatrové stavení s klasicistním průčelím z první třetiny 19. století. Přízemí je hloubkový dvoutrakt přerušený malým dvorkem. Zadní stavení je třípodlažní.

Stavebně historický vývoj:
Budova je středověkého původu, v 16. století zde stál starý městský pivovar. Dále je doložitelná barokní a klasicistní stavební úprava. V sedmdesátých letech 20. století byl objekt radikálně přestavěn, zbaven historických omítkových vrstev a byla upravena fasáda.

Významné architektonické detaily:

  • rekonstruovaná empirová fasáda je nejvýraznější ve městě
  • jednoduše profilované kamenné ostění vstupu s datací 1673
  • kamenné parapety oken v 1. patře
  • klenby v přízemí zadního traktu

Historie obyvatel domu:
Na samém konci 16. století město prodalo budovu starého pivovaru Kryštofu Lepšímu, po němž zde v roce 1600 zastihujeme jeho vdovu Voršilu. V té době asi objekt dále sloužil pivovarským účelům, protože manželé Lepší bydleli v Široké ulici v čísle 52. Bývalý pivovar byl v 17. století přebudován na obytný dům. V roce 1643 jej koupil Jindřich Schwingshärl a jeho rodinu pak vystřídal kotlář Jiří Haugsperger, který zde žil do roku 1681. Do roku 1754 dům patřil krejčímu Martinu Löschovi a po něm se tu do roku 1790 setkáváme s Josefem Skerlem. O obyvatelích domu v 19. století dosud nemáme přesnější informace.