KKK

Dlouhá č. p. 93

Dlouhá č. p. 93 

Lokace:
Dlouhá č. p. 93

Popis objektu:
Dvoupatrový dům s hladkým uličním průčelím a sedlovou střechou. Do dvora vybíhá pravé křídlo, ukončené parkánovou hradbou dochovanou v celém rozsahu parcely.

Stavebně historický vývoj:
Objekt je snad již středověkého původu, výrazně byl přestavěn v renesančním období. Po 2. světové válce byl ve velice špatném stavu, některé prostory byly v troskách. Na počátku osmdesátých let 20. století proběhla velice radikální rekonstrukce, při níž objekt z větší části ztratil historický ráz. Fasáda byla rekonstruována v raně barokním duchu podle nálezů.

Významné architektonické detaily:

  • klenby v levém přízemním traktu
  • vyřezávaný trámový strop s pletenci v 1. patře
  • malované domovní znamení na fasádě (nádoba a pod ní rozdělaný oheň) naznačuje provozovanou živnost v domě
  • parkánová hradba

Historie obyvatel domu:
Prvního známého majitele domu, koželuha Kozlíka, vystřídal v roce 1548 zedník Linhart, který zde žil do roku 1556. Poté se sem nastěhoval sladovník Pavel Ziegler. Od roku 1606 v domě zastihujeme postřihovače Hanse Schertzera, v roce 1620 Víta Fleischänderla a o dva roky později mlynáře Havla Burghausera. V letech 1678 - 1698 patřil dům zedníku Hansi Bossovi, po němž přichází sládek pivovaru v dnešní Černé v Pošumaví, Vít Vítek (Wittek). Jeho rodina dům držela téměř sto let, až do roku 1791, kdy se zde objevuje Karel Neumüller. Od roku 1794 v domě bydlel Ignác Haslinger a v první polovině 19. století se tu ještě setkáme s Filipem a Terezií Köckovými, od roku 1830 s Janem Tragauerem a po roce 1833 s Františkem Dieblem.