KKK

Dlouhá č. p. 91

Dlouhá č. p. 91

Lokace:
Dlouhá č. p. 91

Popis objektu:
Malý jednopatrový objekt s klasicistním průčelím a s volutovým štítem s tympanonem. Přízemí tvoří jeden valeně klenutý prostor se schodištěm do patra, vzadu je malé dvorní křídlo. Střecha je sedlová, kolmá na uliční průčelí.

Stavebně historický vývoj:
Objekt je gotického původu, což dokládá kamenná klenba vstupní síně v přízemí. Byl výrazně upraven v renesančním období, kdy se objekt v roce 1581 osamostatnil od svého souseda č. p. 92. Z této doby patrně pochází 1. patro s hřebínkovými klenbami. Další úpravy proběhly v období klasicismu, především v souvislosti s nově řešeným průčelím a předělením vstupní síně. V současné době byly příčky odstraněny a v roce 1996 byla nově opravena fasáda.

Významné architektonické detaily:

  • mohutná klenba vstupní síně
  • stropy místností v patře
  • nástěnný obraz P.Marie Sedmibolestné na fasádě

Historie obyvatel domu:
V roce 1581 odkoupil kožešník Tomáš Höslinger od Jiřího Kunstetera (Gunstetera) část jeho domu číslo 92 a zřídil si z ní samostatný domek, při kterém byla studna. Blíže neznámou transakcí, snad v roce 1586, se domek za cenu 60 kop grošů míšeňských dostal do držení rožmberského účetního Matyáše Fucha z Fuchýřova. Po Fuchově smrti v roce 1598 prodal Petr Vok z Rožmberka toto obydlí svému lokaji Jiřímu Firbicovi, který ho v roce 1606 prodal za 110 kop grošů míšeňských Anně Angstwurmové. Ta jej držela asi do roku 1619, kdy se zde krátce objevuje řezník Tomáš Landsknecht. V roce 1636 získal dům za 185 kop grošů míšeňských kovář Řehoř Precht. O dva roky později se do domu nastěhoval Mates Pirner a v roce 1660 zde zastihujeme Jana Jiřího Mezihorského. Od roku 1708 patřil dům v hodnotě 350 zlatých rýnských kloboučníku Ondřeji Hoffrichterovi, jehož rodina zde žila téměř celých sto let. V letech 1807 - 1822 byl vlastníkem domu Kašpar Gloss, kterého vystřídali Albert a Kateřina Kramlingerovi. Ti zde bydleli nejméně do čtyřicátých let 19. století. V roce 1928 nechal majitel Alfred Hohenberger změnit jedno přízemní okno na vchod do krámu, který v domě provozoval.