KKK

Dlouhá č. p. 30

Dlouhá č. p. 30

Lokace:
Dlouhá 30, dům U raka

Popis objektu:
Dvoupatrový měšťanský dům. Sklepy, přízemí a první patro původně gotické, radikálně přestavěné v 16. století. Druhé patro přistavěné r. 1871. Renesanční fasáda rekonstruována v r. 1990.

Sklepy:
původně gotické, s vloženými renesančními klenbami a intaktní oblázkovou dlažbou

Přízemí:
renesanční valeně klenuté prostory s lunetovými výsečemi a vysokými hřebínky. Ve střední části dispozice relikty původního schodiště.

1.patro:
renesanční interiéry s vyřezávanými trámovými stropy z 2.poloviny 16. století.

Při dvorní fasádě přistavěno schodiště a prosklenná pavlač z 2. poloviny 19. století. V domě jsou zachovány i mnohé další autentické stavební prvky z celé doby jeho historického vývoje, např. omítky, dlažby, dřevěné podlahy, mříže, dveře, kachlová kamna atd.

Stavebně historický vývoj:
Budova gotického původu přestavěná v období renesance a poté v 2. polovině 19. století Z renesanční přestavby pochází m.j. klenby sklepů a přízemí, vyřezávané trámové stropy prvního patra, restaurované interiérové omítky a sgrafitová fasáda, jejíž originál v zájmu dlouhodobého zachování překrývá její rekonstrukce z roku 1990.

 

 

 

 


Historie obyvatel domu:

V letech 1459 - 1466 byl majitelem domu Prokop Brněc, v roce 1484 je zde zmiňován sladovník Havel. V letech 1500 - 1539 vlastnil dům soukeník Jan Brněc (Brmec). Soukeník Jan-Janek zemřel v roce 1539 a dům spravovala vdova Magdalena Brněncová, někdy zvaná Brmcka, až do roku 1545, kdy jej prodala sladovníku Vaňkovi, což byl Václav Richter, zeť Šengerga ze Široké č. p. 77. Podle tchána se začalo říkat Vaňkovi Schön Vaněk. Sladovník Vaněk je v domě naposledy doložen v roce 1574. V roce 1584 prodala Vaňkova vdova Barbora dům Kryštofovi Lepšímu a odstěhovala se do domu Široká č. p. 52. V roce 1592 se Kryštof Lepší oženil s Barbořinou dcerou Voršilou. Od roku 1651 zde bydlel sladovník Maxmilián Ziegler. V roce 1667 v domě vypukl nebezpečný požár. Zieglerova rodina zde žila asi až do roku 1712. Součást tohoto domu původně tvořil sousední dům Dlouhá č. p. 31, a to do roku 1694, kdy Uršula Zieglerová tuto část prodala obchodníku Klaudiovi Juratovi. V letech 1712 - 1732 vlastnil dům krejčí Jan Braunhardt, od roku 1767 až do počátku 19. století pak rod Kobingerů.