KKK

Dlouhá č. p. 100

Dlouhá č. p. 100

Lokace:
Dlouhá č. p. 100

Popis objektu:
Jednopatrový objekt s několikrát zalomeným průčelím. Průčelí hladké bez plastických prvků, první patro při nároží vysazeno na krakorcích. Střecha sedlová se štítem do Radniční ulice. Do Radniční ul. vystupuje krátký rizalit - pozůstatek vnitřní brány městského opevnění. Dispozičně je přízemí hloubkový dvoutrakt se střední schodišťovou chodbou.

Stavebně historický vývoj:
Středověký původ objektu přistaveného k bráně a hradbě. Výrazná stavební etapa proběhla v renesanci, z tohoto období se zachovaly některé klenby a zřejmě i trámový strop s omítaným průvlakem v nárožní místnosti 1. patra. V klasicistním období byly některé prostory zaklenuty pruskými plackami. Na konci 80. let 20. století byla opravena fasáda s prezentací renesanční a klasicistní etapy (v místě zbořené městské brány).

Významné architektonické detaily:

  • pozoruhodné sgrafito na fasádě s prvky kobercového vzoru podle nalezených originálů, které jsou snad částečně zachovány pod rekonstruovanou vrstvou
  • dochovaná západní stěna bývalé městské brány
  • klenby některých místností
  • trámový strop s omítaným průvlakem v patře

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl asi v devadesátých letech 16. století tkadlec Petr. V roce 1594 je jako jeho držitelka uváděna Regina Wirtenbergerová, která dům odkázala českokrumlovské obci. Roku 1614 se do domu nastěhoval městský písař Adam Kryštof Klášterský. Od roku 1639 zde žil malíř Jiří Sporeigl. V roce 1676 v domě zastihujeme kostelníka Jakuba Koydela. V roce 1748 bylo pekaři Václavu Mayerovi, který zde bydlel, uděleno právo provozovat chlebný krám. Tohoto práva využíval i jeho nástupce, pekař Václav Leitner, jehož rodina dům obývala až do roku 1766.