KKK

Kájovská brána - vnější

Kájovská brána vnější, Rudolf Thür, kresba z let 1914 - 1916 Cestu do města z jihozápadu ve směru bývalé Kájovské silnice střežily původně dvě brány městského opevnění. Nedaleko vnitřní Kájovské brány stála brána vnější, která chránila vjezd do města z mostu přes řeku Vltavu. První zmínky o této bráně jsou z roku 1511. Tato třípatrová věžní stavba s nápadně vysokou střechou se čtyřmi vikýři byla rozbourána v roce 1860. Vnitřní prostory brány byly využívány jako skladiště.

(mj)

Kájovská brána vnější po roce 1842. Autor: V. Codl