KKK

Schwarzenberský Hospodářský ústav ve městě Český Krumlov

Zámek č. p. 59 - Nové purkrabství, detail rohové části  Českokrumlovský Hospodářský ústav pro schwarzenberské úředníky založil jako tříletou vyšší výběrovou školu pro nadané syny svých úředníků v roce 1800 Josef ze Schwarzenberku. Vyučovalo se v budově na II. nádvoří zámku - Zámek č. p. 59 - Nové purkrabství. Tato škola poskytovala budoucím úředníkům všestranné odborné vzdělání v předmětech němčina, náboženství, přírodopis, matematika, geometrie, fyzika, chemie a v oborech obchodní korespondence, zvěrolékařství, stavitelství, pivovarnictví či jízda na koni. Studium, stravu i ubytování svým budoucím knížecím úředníkům plně hradila vrchnost. Hospodářský ústav v Českém Krumlově byl zrušen roku 1850.

Návrh uniformy pro žáky Schwarzenberského hospodářského ústavu v Českém Krumlově, 1820, Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka Český Krumlov. Návrh uniformy pro žáky Schwarzenberského hospodářského ústavu v Českém Krumlově, 1820, Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka Český Krumlov.

Úvodní list ustanovení výuky na Schwarzenberském hospodářském ústavu

(mj)

Další informace:
Historie školství ve městě Český Krumlov
Historie školství v regionu Český Krumlov