KKK

Heraldika v regionu Český Krumlov

V regionu Český Krumlov se setkáváme se třemi základními typy znaků. Jsou to jednak znaky šlechty (Šlechtické znaky v regionu Český Krumlov), dále znaky měst, městeček a obcí (Znaky měst a obcí v regionu Český Krumlov) a konečně třetí oblastí je církevní heraldika (Církevní znaky v regionu Český Krumlov).

Právo na vlastní znakové znamení měly jak osoby fyzické (šlechta), tak i osoby právnické (města a městečka či církevní instituce). V dnešním regionu Český Krumlov se v minulosti nacházelo či zde sídlilo cca 15 významnějších šlechtických rodů, 19 měst a městeček a pro církevní heraldiku byly významné 2 cisterciácké

Kaple na Křížové hoře v Českém Krumlově, znak města a horníků nad portálem

kláštery - Vyšší Brod a Zlatá Koruna. Každý ze jmenovaných disponoval vlastním znakem. Znaková znamení byla často různým způsobem odvozená - např. od erbů přímé vrchnosti, církevní heraldika se často odvíjela od heraldiky světské, popř. čerpala náměty z architektury, přírody a podobně. Jednotlivá znaková znamení mají často některé společné prvky. V jednom znaku leckdy při srovnání nacházíme kombinace různých motivů. Se znaky se dodnes setkáváme na historické architektuře, na náhrobních kamenech, ve výtvarném umění či v ikonografických pramenech.

Omlenička, barokní kostel z roku 1732, tympanon vstupního portálu se znakem hrabat Nützů a Thürheimů z 1. poloviny 18. století, foto: Lubor Mrázek

Další informace:
Heraldika ve městě Český Krumlov


(zp)