KKK

Záviš z Falkenštejna

( kolem 1250 - 1290 ) šlechtic

Kříž Závišův z pokladu vyšebrodského Patřil mezi nejvýznamnější představitele krumlovské větve českého šlechtického rodu Vítkovců, kteří vlastnili značnou část jižních Čech. Toto se nelíbilo českému králi Přemyslu Otakaru II., který uprostřed jejich panství založil město České Budějovice a klášter Zlatá Koruna. Právě Záviš se postavil do čela odbojné šlechty. Po smrti Přemysla Otakara II. pojal za manželku vdovu Kunhutu a stal se vychovatelem budoucího českého krále Václava II. Později byl nařčen z toho, že usiluje o uchvácení královského trůnu, proto byl 24. srpna 1290 sťat před Hlubokou.

(mj)

Znak Záviše z Falkenštejna na pečeti listiny z 28. února 1286