KKK

Václav Albín (Bílek) z

(cca 1500 - 1577) rožmberský kancléř

Václav Albín z Helfenburka, rukopis s podpisem Syn blíže neznámých rožmberských poddaných absolvoval vysokoškolská studia na některé zahraniční univerzitě. V rožmberské kanceláři se objevil v roce 1522. V roce 1539 byl jmenován rožmberským kancléřem, kterým zůstal až do své smrti v roce 1577. Václav Albín byl také prvním známým rožmberským archivářem. Disponoval klíči od truhlic s listinami a ve 40. letech 16. století rožmberské písemnosti utřídil a sepsal k nim inventář. V roce 1555 byl spolu se svými syny Tomášem a Janem přijat do vladyckého stavu. Jako českokrumlovský měšťan vlastnil Václav Albín dům na českokrumlovském náměstí č. p. 4, dům v dnešní Rooseveltově č. p. 28, dvůr Vlaštovičník a řadu drobnějších nemovitostí.

(ak)

Diář Václava Albína z Helfenburka