KKK

Johann Martin Schaumberger

(zemřel 1712) malíř

Johann Martin Schaumberger maloval oltářní obrazy v Salzburgu a okolí. Během léta 1675 namaloval 16 scénických obrazů pro divadelní scénu Jana Kristiána I. z Eggenberku v tzv. Jelením sále. Když byla v Krumlově v roce 1682 dokončena nová samostatná divadelní budova, byl vytvořením dekorací pověřen opět Schaumberger.

(om)