KKK

Jiří Mařánek

(1891 - 1959) spisovatel

Jiří Mařánek napsal "Rožmberskou trilogii", která patří mezi nejznámější a nejčtenější literární díla s rožmberskou tematikou. V "Romanci o Závišovi" vytvořil literární portrét Záviše z Falkenštejna. Z "rožmberského středověku" čerpal v románu "Petr kajícník" a celou trilogii uzavírá "Barbar Vok", který s určitými historickými nepřesnostmi zachytil Petra Voka z Rožmberka. V Českém Krumlově pobýval v domě na Parkánu č. p. 112, kde čerpal inspiraci pro své romány.

(mj)