KKK

Jetřich Slatinský ze Slatinky

(zemřel 1591) rožmberský hejtman

Horní č. p. 159, Kaplanka, náhrobní kámen Jetřicha Slatinského ze Slatinky Poprvé se s ním setkáváme roku 1552 na Hluboké, kde působil v úřadě purkrabího. Roku 1572 spatřujeme Slatinského již v Českém Krumlově, kde s ním Vilém z Rožmberka sepsal smlouvu o přijetí do svých služeb do zámecké kanceláře. V letech 1574 - 1586 již působil jako zámecký hejtman. Touto funkcí se stal zástupcem vrchnosti na panství a disponoval širokou pravomocí politickou, vojenskou, hospodářskou, soudní a policejní. Úřad zastával v době, kdy na rožmberských panstvích jako regent působil Jakub Krčín z Jelčan. V roce 1588 koupil v Českém krumlově netradičně architektonicky řešený dům na Latránu č. p. 37. Jetřich Slatinský byl zámeckým hejtmanem v době, kdy probíhaly renesanční přestavby českokrumlovského zámku. O postupu prací podával zprávy Vilémovi z Rožmberka a jeho dopisy z let 1574 - 1580 jsou zajímavé i tím, že v nich zmiňuje i názvy jednotlivých zámeckých místností, dnes většinou již zrušených. V roce 1580 také jednal o postavení krovu na zámeckou věž, roku 1586 se zúčastnil položení základního kamene k renesanční budově jezuitské koleje - Horní č. p. 154. a v roce 1588 dal vystavět kryté schodiště k farnímu kostelu sv. Víta. V roce 1589 založil Slatinský nadaci, jejíž zisk byl rozdělován na almužny do chudobince, na opravu kostela sv. Víta nebo pro dům chudých žáků při jezuitské koleji. Jetřich Slatinský zemřel v prosinci 1591. Připomínkou jeho života je žulový náhrobní kámen na zdi domu nazývaného Kaplanka - Horní č. p. 159.

Jetřich Slatinský ze Slatinky, dokument s podpisem Latrán č.p. 37, bývalý dům Jetřicha Slatinského ze Slatinky

(pk)